PU KARLOVAC- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

PU KARLOVAC- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.

PU KARLOVAC- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.

Grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Odluka o poništenju za Grupu I. (07.03.2014.) NOVO!
Grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
Grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST