Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2014. godine za PU Karlovac


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2014. godini za Područni ured Karlovac


Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA I

Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA II