27. sjednica Upravnoga vijeća održana 24.02.2014.

 
Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 31.01.2014. godine i Zapisnika sa 26. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 07.02.2014. godine.
  2. Izvješće Centralne inventurne komisije o provedenom godišnjem popisu imovine i obveza Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje sa stanjem na dan 31.12. 2013. godine.
  3. Razno.

     
 
  2.dn.reda
Odluke
Obrazloženje