PU POŽEGA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe - IZMJENA


PU POŽEGA  - NOVI Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014. godinu - ponovljeni postupak
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST za nabavu strukovne izobrazbe za 2014. godinu (18.06.2014.) 


PU POŽEGA - Izmijenjeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.
Izmijenjeni - TROŠKOVNICI I PONUDBENI LISTOVI


PU POŽEGA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2014.
TROŠKOVNICI I PONUDBENI LISTOVI