30. sjednica Upravnoga vijeća održana 17.04.2014.

   
Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 24.02.2014. godine, Zapisnika sa 28. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 25.03.2014. godine i Zapisnika sa 29. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 10.04.2014. godine.
  2. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima u razdoblju I-XII 2013. godine
  3. Izmjene Plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.
  4. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2014. godini.
  5. Izvješće o aktivnostima Centra tržišta rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u razdoblju 2012. - 2013. godine.
  6. Izvješće o sudionicima, obuhvatu i ishodima Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa od 2011. - 2013. godine.
  7. Izvješće o rezultatima posredovanja pri zapošljavanju izvan Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2013. godini.
  8. Razno.
 
  2.dn.reda
Odluka
Sažetak - financijsko izvješće
  3.dn.reda
Odluka
Sažetak - Izmjene plana
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Izvješće
  6.dn.reda
 
  7.dn.reda
Izvješće o rezultatima posredovanju pri zapošljavanju izvan HZZ-a u 2013.