31. sjednica Upravnoga vijeća održana 13.05.2014.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 17.04.2014. godine.
  2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi računalno infrastrukturne opreme za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Split i ispostava.
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi usluga strukovne izobrazbe - Ugovor br. 03/2014 o nabavi usluga osposobljavanja za obavljanje poslova zavarivača tig postupkom u Područnom uredu Slavonski Brod.
  5. Razno.
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje