Poboljšanje profesionalnih vještina stručnjaka na tržištu rada – PRO SKILLS

Naziv projekta: Poboljšanje profesionalnih vještina stručnjaka na tržištu rada (Improving professional skills for experts in the labour market) – PRO SKILLS
Naziv programa: Leonardo da Vinci - Vocational Education and Training Professionals
Status projekta: Završen
Nositelj: HZZ Područni ured Osijek
Partner(i): IBD Partnership (UK)
Vrijednost: 9.707,15 €
Trajanje: 10 mjeseci
Ciljana skupina: Stručni savjetnici djelatnici HZZ PU Osijek
 

Cilj projekta:
Doprinijeti razvoju profesionalnih i osobnih stručnih znanja, vještina i kompetencija djelatnika HZZ PU Osijek

Ključni rezultati projekta:
Selekcija kandidata