Državljani trećih zemalja

 

Informacije za državljane zemalja izvan EU/EGP-a


Privremeni boravak može se odobriti građaninu treće zemlje, odnosno države koja nije članica Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske koji namjeravaju boraviti ili borave u Republici Hrvatskoj zbog:
Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se diplomatskoj misiji,  odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zahtjev može biti podnesen i u najbližoj policijskoj postaji/upravi u mjestu gdje namjeravate boraviti/raditi, ili u mjestu sjedišta poslodavca.
Visokokvalificirani radnik iz treće zemlje zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada može podnijeti diplomatskoj misiji Republike Hrvatske u inozemstvu, ili policijskoj upravi/postaji prema mjestu rada/boravka. Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) izdaje se s rokom važenja do 2 godine.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova

 

Prijava u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Građanin treće zemlje kojem je radni odnos u Republici Hrvatskoj prestao bez njegove krivnje ili pristanka, nezaposlen je i ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, može se prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.
Nezaposlena osoba stranac prijavljuje se Područnom uredu prema mjestu odobrenoga privremenog boravka.
Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba se prestaje voditi u evidenciji Zavoda.

Kontakti regionalnih i područnih ureda HZZ-a

Zakonodavni i institucionalni okvir te glavni dionici sustava integracije migranata u Hrvatskoj


BROŠURA: VODIČ KROZ INTEGRACIJU: Osnovne informacije za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
Potpune informacije za strance u Republici Hrvatskoj