37. sjednica Upravnoga vijeća održana 25. rujna 2014.

   
Dnevni red:
  1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 17.06.2014. godine.
  2. a) Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2014. godini.
    b)  Informacija o Zakonu o potporama za očuvanje radnih mjesta.
  3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o  pružanju univerzalnih poštanskih usluga, ostalih i dopunskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2 o nabavi loživog ulja za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Prijedlog za stavljanje van upotrebe osnovnih sredstava u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  6. Razno.

     
  2.dn.reda
a)
Odluka
Izmjene kriterija u mjerama
b)
Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje