Priopćenje sa sjednice

 
U Zagrebu je 25. rujna 2014. godine održana 37. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvaća Izmjene i dopune uvjeta i načina korištenja sredstava za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2014. Godini.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora o pružanju univerzalnih poštanskih usluga, ostalih i dopunskih usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odabranim ponuditeljem HP- Hrvatska pošta.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 2 o nabavi loživog ulja za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odabranim ponuditeljem INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d..
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje prihvaća Prijedlog Centralne inventurne komisije za stavljanje van upotrebe osnovnih sredstava Središnjeg ureda.