Europska mreža potpore inovacijama za zelene poslove – GREENET


 
Projekt „Europska mreža potpore inovacijama za zelene poslove - GREENET“ započeo je s provedbom 1. listopada 2014. godine i trajat će 12 mjeseci. Vodeći prijavitelj projekta je Ministarstvo rada, obitelji, socijalne zaštite i starijih iz Rumunjske dok su su-prijavitelji/partnerske organizacije, uz Hrvatski zavod za zapošljavanje, različite institucije i organizacije iz 6 europskih zemalja:
Ovaj projekt temelji se na transferu inovativnih znanja i identifikaciji inovativnih alata u razvoju aktivne europske mreže zelenih poslova u području elektroopskrbe, plinarstva i parnih i rashladnih uređaja. U mrežu će se uključiti privatne i javne institucije, opskrbljivači i operateri na navedenom području, ali i lokalna uprava te ključni dionici na ovom polju. Kroz projekt će se razviti platforma za e-učenje preko koje će zainteresiranim korisnicima biti omogućena podrška i prijenos praktičnih znanja, ažurirane informacije o tržištu rada i potrebama za specifičnim znanjima i vještinama koje će poslužiti kao baza za razvoj trening programa za zaposlenike u tvrtkama u ciljanom području. Kako bi se ocijenilo trenutno stanje u svakoj od zemalja sudionica, provest će se 7 detaljnih studija na temelju kojih će se izraditi različite metodologije i specifične preporuke za obrazovanjem i prekvalifikacijama/nadogradnjom postojećih vještina kako bi se što bolje odgovorilo na stalno mijenjajuće potrebe tržišta rada.  Da bi se što bolje uputilo dionike i sve zainteresirane u rezultate istraživanja i same preporuke, svaki od partnera organizirat će dvodnevnu radionicu, na temelju kojih će se u konačnici razviti zajednički kvalifikacijski i okvir standarda zanimanja za zelene poslove u ciljanom području. Kako bi se podigla svijest javnosti o zelenim poslovima, ali i samim rezultatima projekta, u svim zemljama koje sudjeluju provest će se javna kampanja s ciljem predstavljanja inovativnih alata za razvoj kvalifikacijskog okvira za zelene poslove.
 
SVEČANOST OTVORENJA PROJEKTA 

Dana 6. studenog u Bukureštu je održana svečanost otvorenja na kojoj je predstavljen GREENET projekt kroz kratak opis aktivnosti i očekivanih rezultata te je prisutnima predstavljen i vizualni identitet samog projekta. Sve partnerske organizacije održale su kratke prezentacije o svom djelokrugu rada te stručnom doprinosu ostvarenju projektnih ciljeva.