FP7 - Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti


Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng.Seventh Framework Programme for Research and Technological Development - FP7) financijski je instrument kojim Europska unija financira istraživanja i razvoj na razini EU i na  globalnoj razini. Program je uspostavljen Odlukom br. 1982/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2006. godine. Najveći je program Unije proračuna većeg od 50 milijardi eura za financijsko razdoblje 2007-2013.

Svrha ovog programa je realizacija ciljeva definiranih Lisabonskom agendom, a posebno cilja pozicioniranja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljenog na znanju. Strategija počiva na tzv. trokutu znanja kojeg čine istraživanje, inovacija i obrazovanje.

Kao najveći program EU, FP7 je složeno strukturiran s jasno definiranim pravilima participacije koja ovise o vrsti i aktivnostima prijavljenog projekta. Pravila su definirana Uputama za podnositelje prijedloga.

Republika Hrvatska sudjelovala je i izravnom prethodniku instrumenta FP7 – programu FP6, dok u Sedmom okvirnom programu sudjeluje od samog početka provođenja programa 2007. godine.

FP7 čine četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti u području istraživanja i razvoja poput jačanja istraživačkih kapaciteta, potpore i koordinacije istraživanja, podržavanja mobilnosti istraživača te izgradnje i održavanja mreža. Četiri specifična programa u okviru FP7 tematski su grupirana kako slijedi: