Zajedno možemo sve!

 
 
Naziv projekta: Zajedno možemo sve!
Naziv programa: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.
Status projekta: Završen
Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija
Partner(i): Osnovne škole: Ante Curać Pinjac, Blato, Cavtat, Mihovil Pavlinović, Fra Ante, Gruda, Opuzen, Petar Kanavelić, Primorje, Smokvica, Slano, Stjepana Radića, Ston, Vladimir Nazor, Župa Dubrovačka, Srednja škola Metković, Obrnička i tehnička škola Metković, Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković, Udruga za osobe s mentalnom retardacijom Radost, Udruga za Down sindrom Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalna razvojna agencija DUNEA, HZZ Područni ured Dubrovnik
Vrijednost: 1.926.995,08 kn
Trajanje: 12 mjeseci
 
Ciljana skupina: Nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada, učenici s teškoćama uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika.
 
Cilj projekta:
U školskoj godini 2014./2015. nastoji se osigurati 46 pomoćnika u nastavi za 46 učenika s teškoćama iz redovitih škola. Cilj uvođenja podrške učenicima s teškoćama jest pružiti učenicima pomoć pri savladavanju nastavnog programa u skladu s njihovim mogućnostima, te pomoć pri ostvarivanju njihovih punih potencijala. Nakon postupka selekcije, nezaposlenim osobama osigurat će se edukacija i osposobljavanje od strane vanjskih stručnjaka koji će ih pripremiti za rad s učenicima s teškoćama.
 
Ključni rezultati projekta:
1. Osigurati pomoćnika u nastavi za 46 učenika s teškoćama na području Dubrovačko-neretvanske županije;
2. Osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama zapošljavanjem nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a;
3. U svim školama- partnerima povećati socijalnu uključenost učenika s teškoćama u školsku sredinu.