Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga za 2015. godinu - PO GRUPAMA

Izmjena  broj 1. Zahtjeva za prikupljanje ponuda 17 02 2015
Prilog 1. IZMIJENJENI TROŠKOVNICI ZA GRUPE 2, 3, 4 i 5

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga


Troškovnici
Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju