PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Odluka o poništenju postupka JN usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za 2015. godinu za GRUPU III
PU KARLOVAC- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - zavarivač
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - limar
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - šivač
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - njegovatelj
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - CISKO