PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga u 2015. godini


Zahtjev za nabavu usluga liječničkih ordinacija za obrazovanje PU Slavonski Brod 2015 - Ponovljeni postupak (nakon 2 ranija poništena postupka)
Troškovnik - liječnički  pregledi - PU Slavonski Brod 2015 ponovljeni postupak (nakon 2 ranije poništena postupka)

Odluka o poništenju javne nabave  
PU Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Slavonski Brod 
Troškovnik - liječnički pregledi