PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga u 2015. godini

PU KARLOVAC - Zahtjev za nabavu usluga liječničkih ordinacija za obrazovanje - ponovljeni postupak
GRUPA I -Troškovnik i ponudbeni list za nabavu liječničkih usluga za NO obrazovanje za 2015

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Karlovac

Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA I
Troškovnik i Ponudbeni list GRUPA II