PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe