PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Zadar

Troškovnik i Ponudbeni list