PU KRAPINA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine

  
Izmjena broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda 24.02.2015.

Izmijenjeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godiniTroškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Krapina

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I