PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Objašnjenje broj 1  Zahtjeva za prikupljanja ponuda za nabavu usluge strukovne izobrazbe 

PU PULA - Izmjena  broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe 

PU PULA- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST