PU VUKOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Objašnjenje broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe

PU VUKOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST