PU POŽEGA- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU POŽEGA - Odluka o poništenju za Grupu IV-strukovna izobrazba PU Požega


PU POŽEGA- Objašnjenje i izmjena Zahtjeva – 1 AKT za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


POJAŠNJENJE BROJ 1. Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe za 2015. godinu
 

PU POŽEGA- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST