PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU BJELOVAR - Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu II

PU BJELOVAR - Objašnjenje br.1 zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU BJELOVAR - Ispravak zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PU BJELOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST