PU VARAŽDIN Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga


PU VARAŽDIN - Ponovljeni zahtjev za GRUPU II
PRILOG  - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  GRUPA II

PU VARAŽDIN - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - GRUPA II