PU ŠIBENIK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Odluka o poništenju postupka javne nabave za Grupu I

Zahtjev prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu