PU VIROVITICA - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Odluku o poništenju postupka javne nabave za grupu IV 

OBJAŠNJENJE BROJ 1. Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU VIROVITICA - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST