PU OSIJEK- Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU OSIJEK- Objašnjenje broj 2 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU OSIJEK- Objašnjenje broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PU OSIJEK- Izmjena broj 3 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU OSIJEK- Izmjena broj 2 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU OSIJEK- Izmjena broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PU OSIJEK- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST 
PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VIII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IX - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST