Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Dana 30. prosinca 2014. g. započela je provedba projekta „Jačanje Centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“. Projekt je proveden u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“, financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorena vrijednost iznosila je 2.949.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 3.686.250,00 HRK s uračunatim PDV-om. Provedba projektnih aktivnosti trajala je 15 mjeseci.

Opći cilj i svrha projekta bili su podržati daljnju modernizaciju i jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi se razvilo učinkovitije tržište rada u Republici Hrvatskoj, odnosno podržati daljnji razvoj Centra tržišta rada HZZ-a.

Projekt „Jačanje Centra tržišta rada HZZ-a“ predstavljao je nadogradnju prethodnog projekta „Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ provedenog u okviru Komponente I IPA programa koji je rezultirao uspostavom Centra tržišta rada HZZ-a i osposobljavanjem radnika HZZ-a i zaposlenika drugih dionika tržišta rada u relevantnim znanjima i vještinama. Projekt je doprinio    daljnjem jačanju Centra tržišta rada HZZ-a kroz razvoj ICT podrške Centra tržišta rada, razvoj novih, prilagođenih osposobljavanja trenera i radnika HZZ-a kao i trenera iz drugih institucija/organizacija relevantnih na tržištu rada te kroz uvođenje metoda „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja (blended learning) odnosno obrazovnih modela utemeljenih na integraciji različitih klasičnih nastavnih metoda s računalno posredovanim aktivnostima osposobljavanja.

Aktivnosti projekta odvijale su se u okviru sljedeće tri komponente:
 

Komponenta 1: Razvoj ICT podrške za Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U sklopu Komponente 1 provedena je analiza postojećih poslovnih procesa HZZ-a povezanih s osposobljavanjem i procjena postojeće razine ICT pokrivenosti navedenih procesa te je razvijen „E-learning“ portal Centra tržišta rada HZZ-a i registar osposobljavanja Centra tržišta rada, uz postavljanje inicijalnog sadržaja Portala Centra tržišta rada i sustavno testiranje aplikacijske i ICT podrške.
 

Komponenta 2: Razvoj kapaciteta trenera Centra tržišta rada HZZ-a u kreiranju i provedbi programa „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja

Kroz aktivnosti Komponente 2 provedena je selekcija i osposobljavanje trenera HZZ-a i trenera ostalih dionika tržišta rada u području programa „e-učenja“ i programa kombiniranog učenja.
 

Komponenta 3: Razvoj kapaciteta radnika HZZ-a kroz programe „e-učenja“ i programe kombiniranog učenja

U okviru Komponente 3 provedena je analiza potreba za osposobljavanjem na nacionalnoj i regionalnoj te su razvijeni kurikulumi osposobljavanja u programima „e-učenja“ i programima kombiniranog učenja. Treneri osposobljeni kroz aktivnosti Komponente 2 proveli su pilot-programe „e-učenja“ i programe kombiniranog učenja za radnike HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini nakon čega su navedeni pilot-programi evaluirani. U finalnoj fazi komponente ispitani su i certificirani treneri centra tržišta rada HZZ-a.

Kroz suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, projekt je provodila Zajednica ugovaratelja koju su činili WYG savjetovanje d.o.o., Algebra d.o.o. i In2 d.o.o.