Financijski izvještaji2016.
BILJEŠKE - za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine 
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 01.01. - 31.12.2016. godine
 
2015.
BILJEŠKE - za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine 
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - za razdoblje: 01.01. - 31.12.2015. godine