Stari Zahtjev


Odluka o poništenju postupku javne nabave za GRUPU I
Odluka o poništenju postupku javne nabave za GRUPU II
Odluka o poništenju postupku javne nabave za GRUPU III
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Rijeka