Daljnji razvoj standarda zanimanja

 
  
Naziv projekta:
Daljnji razvoj standarda zanimanja
Naziv programa: mini ESF
Status projekta: Završen
Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Vrijednost: 100,000 Eura / 761,000 HRK
Trajanje: 16 mjeseci (od 08. ožujka 2015. do 30. lipnja 2016. godine)
Ciljana skupina: Zaposlenici resornih ministarstava i nadležnih institucija, članovi sektorskih vijeća, predlagatelji standarda zanimanja i članovi radnih skupina za ažuriranje Nacionalne klasifikacije zanimanja (predstavnici relevantnih institucija, ustanova i organizacija u sektoru u kojem se ažurira pojedino zanimanje).
 
Cilj projekta: 
Opći cilj projekta je razvoj standarda zanimanja kroz uvođenje i provedbu Ankete o standardu zanimanja (ASZ), čija je svrha dobivanje podataka o kompetencijama potrebnima za obavljanje pojedinog zanimanja izravno od poslodavaca za potrebe predlagatelja novih standarda, a u svrhu podrške cjelokupnom procesu razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO).
 
Projektom su uspostavljeni kapaciteti, metodologija i praksa provedbe ankete o standardu zanimanja što doprinosi povezivanju tržišta rada i obrazovnog sustava. Ovim tipom anketnog istraživanja se od poslodavaca i stručnjaka upućenih u sadržaj zanimanja, prikupljaju informacije o ključnim poslovima te znanjima i vještinama potrebnima radnicima za uspješno obavljanje poslova pojedinog zanimanja. Anketa o standardu zanimanja sastavni je dio metodologije za izradu standarda zanimanja koja je definirana od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a rezultati ankete predstavljaju analitičku podlogu za izradu standarda zanimanja. Standard zanimanja preduvjet je za izradu standarda kvalifikacija, to jest izradu ili prilagodbu obrazovnih programa koji će biti usklađeni s potrebama tržišta rada.

Provedbom ovog projekta uspostavljen je mehanizam prikupljanja podataka i razvijen metodološki okvir, kao i ljudski i tehnički kapaciteti za usvajanje i diseminaciju spoznaja o standardima zanimanja koji su ključni za kvalitetnije posredovanje i profesionalno usmjeravanje HZZ-a te aktivnosti drugih dionika na tržištu rada.
 
Aktivnosti projekta odvijale su se u okviru 7 ključnih elemenata:
U okviru projekta provedena je Anketa o standardu zanimanja za ukupno 50 zanimanja, većinom onih za kojima postoji potražnja na tržištu rada. Na taj način nastoji se ubrzati proces prilagodbe obrazovnih programa u okviru obrazovanja odraslih potrebama poslodavaca. U istraživanjima je sudjelovalo ukupno 2254 poslodavaca koji su na taj način pridonijeli kreiranju standarda zanimanja i obrazovnih programa koji bi trebali biti usklađeni s potrebama na tržištu rada. Za svako zanimanje za koje je provedena anketa izrađeni su izvještaji s obrađenim podacima, a dostupni su na upit na adresu asz@hzz.hr.

Kako bi i ostale zainteresirane ustanove mogle samostalno provesti Anketu o standardu zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu projekta pružao savjetodavnu pomoć svima koji su je zatražili. Radi se o 44 ustanove kojima je odobren pristup na online verziju ankete i koje su kroz individualni kontakt vođene kroz sve korake u provedbi ankete. Osim toga, održane su 4 radionice za 109 polaznika iz 58 ustanova s ciljem upoznavanja sa svim elementima pripreme i provedbe ankete te obrade podataka.

S ciljem upoznavanja korisnika s rezultatima ankete, provedeno je 60 radionica za ukupno 621 polaznika koje su činili djelatnici HZZ-a, pučkih učilišta, srednjih strukovnih škola, predstavnici poslodavaca, nadležnih ministarstava, ali i stranih delegacija koje planiraju uvođenje vlastitih nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Upiti za savjetodavnu potporu te dobivanje pismenih uputa za rad s pojedinim segmentima ankete mogu se uputiti na adresu asz@hzz.hr.

U sklopu projekta izrađeno je završno izvješće koja detaljno opisuje provedene aktivnosti, metodologiju provedbe ankete o standardu zanimanja, obradu podataka i izvještavanje o rezultatima te objedinjuje dobivene rezultate. Završno izvješće zbog veličine nije dostupno online, ali se može preuzeti slanjem upita na dolje naveden kontakt.
 
Zanimanja za koje je provedena anketa o standardu zanimanja (po sektorima):

1. Poljoprivreda, prehrana, veterina 2. Šumarstvo i drvna tehnologija 4. Tekstil i koža 5. Grafička tehnologija 6. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 7. Elektrotehnika i računarstvo 8. Geodezija i graditeljstvo 9. Ekonomija i trgovina 10. Turizam i ugostiteljstvo 11. Promet i logistika 12. Zdravstvo 13. Osobne i druge usluge 14. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti 15. Odgoj, obrazovanje i sport Kontakt osoba za dodatne informacije:
Ines Vrbanec  ines.vrbanec@hzz.hr , telefon: 01/6126-040
 
Poveznice na relevantne Internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje