PRVI ZAHTJEV

 PU BJELOVAR Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga

TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  - GRUPA I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  - GRUPA II