Stari Zahtjev


Odluka o poništenju postupka javne nabave za nabavu usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2015. godini - ponovljeni postupak za GRUPU I.

PU SLAVONSKI BROD - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga  liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenika
PRILOG  - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST GRUPA I PONOVLJENI POSTUPAK

PU SLAVONSKI BROD Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  - GRUPA I
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST  - GRUPA II