Stari Postupci

 
PU RIJEKA Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - Grupa II


Odluka o poništenju postupka javne nabave za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga za GRUPU II
PU RIJEKA Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga
TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST - SVE GRUPE