PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


Objašnjenje 1. Zahtjeva prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

IZMJENA BROJ 1. Zahtjeva prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu
PU ŠIBENIK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST ZA SVIH 10 GRUPA