PU KARLOVAC - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe (STARI ZAHTJEV)

   
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST