PU PULA – Ponovljen Zahtjev za prikupljanje ponuda (grupa V i VI) - Nabava usluge strukovne izobrazbe.


Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


PRILOG - grupa V - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST