PU PULA - NOVI Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe

     
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

Izmjena broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe - Pula

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST