PU OSIJEK - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine


PU Osijek- Zahtjev za prikupljanje ponuda za sanitarne preglede   2015  - ponovljeni postupak 


Troškovnik  - Grupa III
Ponudbeni list - III Objava