PU SL. BROD- Ponovljen zahtjev za strukovnu izobrazbu

Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak
PRILOG - grupa IV - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak
PRILOG - grupa VI - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak
PRILOG - grupa VII - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak