PU KARLOVAC- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine

  

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Karlovac 

Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II