PU Virovitica- Ponovljeni Zahtjev za nabavu strukovne izobrazbe

 
Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST -ponovljeni postupak