PU VIROVITICA - Ponovljeni Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godine

         
Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST