PU Požega - Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda za strukovnu izobrazbu.

   
Ponovljeni zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST