EU Mreža JSZ-ova


Europska mreža javnih službi za zapošljavanje

Europska mreža javnih službi za zapošljavanje (eng. European Network of Public Employment Services) osnovana je 23. rujna 2014. u Bruxellesu, Kraljevina Belgija, temeljem Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (vidi: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova).pdf).

Nova struktura za suradnju uspostavljena je kako bi se povećala učinkovitost nacionalnih javnih službi za zapošljavanje te kao pomoć državama članicama u daljnjoj koordinaciji njihovih aktivnosti u borbi protiv nezaposlenosti u Europi.

Mreža okuplja predstavnike 28 zemalja Europske unije, Norveške, Islanda i Europske komisije te kontinuirano radi na razvoju sveobuhvatne europske platforme za uspoređivanje učinkovitosti javnih službi za zapošljavanje (eng. benchmarking), utvrđivanje dobrih praksi temeljenih na dokazima; te također radi na razvoju zajedničkog alata za učenje (eng. mutual learning).

Jedan od glavnih ciljeva Mreže je poduprijeti modernizaciju europskih javnih službi za zapošljavanje jačanjem njihovih institucionalnih kapaciteta, a time i unaprijediti učinkovitost usluga europskih JSZ-ova. Nova struktura pruža pomoć državama članicama pri provođenju preporuka primljenih u okviru Europskog semestra, a koje se izravno odnose na javne službe za zapošljavanje; te u takvom kontekstu okuplja nacionalne i europske aktere relevantne za izradu, razvoj i evaluaciju politika zapošljavanja.

Jedna od ključnih zadaća Mreže jest razmjena znanja i dobrih praksi u provedbi Garancije za mlade, kao i njezin konkretan doprinos Europskoj strategiji zapošljavanja i nacionalnim politikama zapošljavanja.

U operativnom smislu, Mrežom upravlja Odbor u kojem svaku državu članicu i Komisiju predstavljaju dva člana, a sastaju se dva puta godišnje u svrhu rasprave o strategiji i odlukama vezanim za predstojeće aktivnosti Mreže.

Za predsjednika Mreže na razdoblje od dvije godine u rujnu 2014. izabran je gospodin Frank-Jürgen Weise, ravnatelj Njemačke javne službe za zapošljavanje (njem. Bundesagentur für Arbeit).

Za prvu potpredsjednicu Mreže istoga dana je na razdoblje od dvije i pol godine izabrana gospođa Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Funkciju druge potpredsjednice Odbora, uzimajući u obzir rotirajuće predsjedništvo Vijećem Europske unije, trenutno obnaša gospođa Inese Kalvāne, ravnateljica javne službe za zapošljavanje Republike Latvije (lv. Nodarbinātības valsts aģentūra).
 

Četvrti sastanak Odbora Mreže javnih službi za zaposljavanje Poruke s konferencije za novinare

Suzbijanje dugotrajne nezaposlenosti – razmjena ideja  Unapređenje uspješnosti javnih službi za zapošljavanje

Bolja javna uprava ključna je za suzbijanje nezaposlenosti mladih