PU ZADAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu


PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST