Stari Postupak


Odluka o poništenju postupka javne nabave za GRUPU III. 
Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja u 2015. godini za Područni ured Pula
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa I
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa II
Troškovnik i Ponudbeni list - Grupa III