PU VUKOVAR - Zahtjev za prikupljanje ponuda - Nabava usluge strukovne izobrazbe


PU VUKOVAR- Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu strukovne izobrazbe za 2015. godinu - ponovljeni postupak

PRILOG - grupa I - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa II - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST
PRILOG - grupa III - TROŠKOVNIK I PONUDBENI LIST