Suzbijanje dugotrajne nezaposlenosti – razmjena ideja Unapređenje uspješnosti javnih službi za zapošljavanje

 
U razdoblju od 11. do 12. lipnja 2015., sastanak Upravnog odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (Mreže JSZ-ova) održao se u Rigi, Republika Latvija godine. Ravnatelji javnih službi za zapošljavanje raspravljali su o najboljim praksama u Europi te su razmjenu ovih iskustava vidjeli kao priliku da nauče jedni od drugih.

Mnogobrojne europske zemlje suočavaju se s teškim stanjem na tržištu rada, a u posebno teškoj situaciji nalaze se ljudi koji su suočeni s dugotrajnom nezaposlenošću. Postoji velika skupina ljudi u različitim zemljama koja je isključena iz tržišta rada tijekom ekonomske krize koja je nastupila u 2008./2009. Mnoge od njih teško je ponovno uključiti u tržište rada zbog njihovih osobnih problema. Stoga su o pitanju kako dugotrajno nezaposlene osobe ponovno integrirati u tržište rada posebno raspravljali ravnatelji europskih javnih službi za zapošljavanje 11. i 12. lipnja u Rigi. Inese Kalvane, potpredsjednica Upravnog odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (Mreže JSZ-ova) na ovu temu zaključila je kako: “Održivo i uključivo tržište rada u Europi može se izgraditi samo zajedničkim djelovanjem, stoga će Mreža JSZ-ova nastaviti izmjenjivati informacije, dijeliti najbolja iskustva i izrađivati učinkovite načine u svrhu poboljšanja dinamike tržišta rada i rješavanja visoke razine nezaposlenosti“.

Tijekom sastanka bili su predstavljeni brojni programi, kao što su npr. Program zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene osobe koji se provodi u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i danska  suradnja među gradovima.

Svaka europska zemlja ima drugačiju startnu poziciju, kao što su različiti i problemi ljudi, rekao je Frank-J. Weise, predsjednik Odbora Mreže JSZ-ova. “Uzimajući u obzir sve različitosti, jedna stvar uvijek ostaje ista: jedini način na koji možemo pomoći ljudima jest ukoliko nastavimo poboljšavati i modernizirati službe za zapošljavanje, te ukoliko stvorimo transparentno tržište rada. Samo osiguravanje novaca za nove programe na tržištu rada nije dovoljno.”, zaključio je Weise.

Uz raspravu o problematici dugotrajne nezaposlenosti, u program sastanka bile su uvrštene i druge teme kao što su: postupak uparivanja nezaposlenih osoba i poslodavaca, pristup e-uslugama za zaposlenike i poslodavce te benchlearning (proces učenja po referentnim vrijednostima).).
 
Povijest: Upravni odbor Mreže JSZ-ova

Upravni odbor Europske mreže javnih službi za zapošljavanje osnovan je na temelju Odluke Vijeća i Europskog parlamenta u svibnju 2014. Mrežu JSZ-ova čine ravnatelji javnih službi za zapošljavanje i njihovi zamjenici, kao i predstavnici Europske komisije.